Títol

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]

Títol

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]

Títol portada

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]

Títol

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]

Títol

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]

Títol

E delitosa illa d’Anglaterra habitava un cavaller valentíssim. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. Viatge és de grandíssim perill per. Per què fonc instituït e. Hi havia rei […]